Skip to content
Voor en na met True Doors

Download dit gratis rapport

De afgelopen jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed van interieur en omgeving op ouderen met dementie. Aanpassingen aan het interieur in zorgcentra zijn relatief eenvoudig uit te voeren en kunnen mogelijk voor grote verbeteringen zorgen, op het gebied van kwaliteit van leven, thuisgevoel, privacy voor de bewoner en het oriëntatievermogen.

In dit rapport staat een greep uit de reacties op True Doors van betrokkenen, gevolgd door een casestudy van ons project in Pijnacker en een literatuurstudie naar de invloed van interieur en omgeving op ouderen met dementie. Tot slot onze toekomstplannen en visie op hedendaagse ouderenzorg.