In 2013 woonden er in Nederland volgens schattingen van het RIVM ongeveer 82.000 ouderen met dementie in een verzorgings of verpleeghuis. Er wordt regelmatig gekeken naar nieuwe manieren om de kwaliteit van de zorg voor dementerenden te verbeteren.

De afgelopen jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed van interieur en omgeving op ouderen met dementie. Aanpassingen aan het interieur in zorgcentra zijn relatief eenvoudig uit te voeren en kunnen mogelijk voor grote verbeteringen zorgen, op het gebied van kwaliteit van leven, thuisgevoel, privacy voor de bewoner en het oriëntatievermogen.

In dit rapport staat een greep uit de reacties op True Doors van betrokkenen, gevolgd door een casestudy van ons project in Pijnacker en een literatuurstudie naar de invloed van interieur en omgeving op ouderen met dementie. Tot slot onze toekomstplannen en visie op hedendaagse ouderenzorg.

Vul je email adres in om het raport te downloaden.

Download "true doors case study" Report
(6 berichten per jaar)
Sending