Skip to content
True Doors transformatie bij Thebe-Kloosterpad in Dongen Nederland

De True Doors ® transformatie bij WZC het Heiveld vond plaats in 4 fasen over een periode van 18 maanden. Zij kozen voor een liefdevolle persoonsgerichte aanpak, waarbij bewoners zelf hun True Door mochten uitkiezen.

We hebben gemerkt dat bij sommige True Doors ® projecten de deuren niet door de bewoners zelf, maar door verzorgenden of familieleden worden uitgekozen. Dit kan nodig zijn wanneer een bewoner echt niet meer in staat is om zelf een keuze te maken.

Echter, om een maximale impact van de True Doors ® te behalen, is het van belang dat bewoners actief betrokken worden bij het uitzoeken van de deuren. Dit zal ten goede komen aan het oriëntatievermogen en herkenning van de eigen deur, het ophalen van herinneringen. Daarnaast vertelt een True Door die door een bewoner zelf is gekozen iets over de persoonlijkheid en voorkeuren van de persoon.

Door de bewoner te betrekken bij het kiezen van de nieuwe voordeur bij de bewoner, kunnen True Doors ® gebruikt worden als een manier om contact te maken en elkaar beter te leren kennen. De afdeling krijgt zo een heel persoonlijk karakter en hierdoor zullen bewoners zich meer thuis gaan voelen in de zorginstelling waar zij wonen.

Isabelle Mekeirel en Birgit Vanbockryck van WZC Heiveld vertellen hoe het True Doors ® project bij WZC het Heiveld is verlopen. True Doors is hier een deelfacet die kadert in de visie omtrent huiselijkheid voor personen met dementie.

Het proces

De eerste ronde van het hele proces heeft ruim 6 maanden in beslag genomen. We hadden dit niet verwacht. Toch was het een zeer leerrijk en interessant proces, we leerden de bewoner beter kennen, meer van hun verleden.

We zijn begonnen met het opstellen van een brief voor de familie van de bewoners van de afdeling waarin een korte uitleg werd gegeven wat het project True Doors ® inhield.

De bewoners die zelf nog konden beslissen, hebben we zo goed mogelijk begeleid daarin. We hebben hen via de PC de deuren laten zien. Aan de hand van vragen (vroegere voordeur, wat ze mooi vinden, …) kozen de bewoners hun deur. Bij bewoners waar het niet zo goed lukte, spraken we de familie aan om mee te helpen kiezen.

Voor de overige deuren (keuken, snoezelruimte, opbergruimte, …) hebben we samen met de hoofdverpleegkundige en personeel van de afdeling een keuze gemaakt.

Door samen met de bewoner er voldoende tijd voor te nemen en de juiste vragen te stellen kwamen we te weten welke deur de bewoner wilde. Het is belangrijk dat de bewoner affiniteit heeft met zijn eigen deur, dat het gevoel juist zit bij zijn keuze. Voor de algemene deuren hebben we gekeken naar de functie van de ruimte.

Resultaten

Reacties van personeel en familieleden op het resultaat van het True Doors ® project in WZC Het Heiveld van OCMW Gent.

Vragen?

Als je meer wilt weten over een specifieke deur in onze collectie, het plaatsen van een grote order of het maken van een gepersonaliseerde deur, neem dan contact met ons op.