Home » Blog » Een overvloed aan innovaties op de 10e International Conference for Nurse Practitioner / Advanced Practice Nursing

Een overvloed aan innovaties op de 10e International Conference for Nurse Practitioner / Advanced Practice Nursing

Geplaatst in: Blog

In samenwerking met het Ministerie van VWS organiseerde De Zorginnovatiewinkel een Innovation Plaza tijdens het NPAPN 2018 (International Conference for Nurse Practitioner/Advanced Practice Nursing) in Rotterdam. Op dit evenement waren 1500 deelnemers uit 50 verschillende landen aanwezig.

True Doors at 10th ICN NP/APN Conference Rotterdam 2018

De focus lag op de drie hoofdthema’s van de conferentie: de veranderende rol van de verpleegkundig specialist, leiderschap bij de transformatie van zorg en interprofessionele samenwerking en de rol van verpleegkundig specialisten.

Tijdens de sessies ‘Dementiezorg en begeleid wonen’ konden innovatieve ideeën gepitcht worden die aansloten bij het thema. Op uitnodiging gaf True Doors medeoprichter en algemeen directeur Rahzeb Choudhury twee presentaties over het belang van ‘thuisgevoel’ voor mensen met dementie die naar een zorginstelling verhuizen. De presentaties werden goed ontvangen en het was leuk en motiverend om de enthousiaste reacties van het internationale publiek te horen.

Fantastisch om zoveel verschillende innovatieve ideeën bij elkaar te zien! Sommige innovaties waren low-tech, zoals True Doors, maar een groot gedeelte van de Innovation Plaza was gewijd aan meer geavanceerde ideeën zoals zorgrobots en virtual reality (VR) die werden ingezet om mensen te helpen.

Tussen de sessies door was er ook tijd om een aantal workshops bij te wonen. Een die mij erg aansprak werd gegeven door verpleegkundige Angelien Sieben van het Radboud UMC. Haar boodschap was dat de zorgfocus en de regelmaat van interactie met patiënten ervoor zorgen dat verpleegkundigen een goed beeld hebben van welke verbeteringen er nodig zijn en hoe dit aangepakt kan worden.

Daarom raadde zij aan om verpleegkundigen te betrekken bij ontwerp- en besluitvormingsprocessen. En dan met name op het gebied van zorginnovaties, als tegenhanger van medische interventies. Dit lijkt me een goede manier om nieuwe ideeën te verbeteren. Maar wat ik begreep is dat dit eigenlijk nauwelijks gebeurt.

Zorgrobots speelden een prominente rol tijdens de Innovation Plaza. Het was fascinerend om te zien hoe robots de kwaliteit van leven kunnen verhogen voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben en hoe ze hierdoor hopelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Tinybot Tessa bijvoorbeeld, was ontwikkeld om mensen met dementie te helpen bij het maken van beslissingen (“Wilt u een kop koffie voor u zelf zetten?”) en hen te ondersteunen bij de dagelijkse verzorging. Tessa praat en reageert op de persoon met dementie en kan zo sociale interactie stimuleren en eenzaamheid verminderen.

De ontwerpers hadden Tessa een huiselijk en niet al te technisch uiterlijk gegeven. Robot LEA was in dat opzicht het tegenovergestelde. Deze robot werkt als loophulpmiddel en zorgt ervoor dat mensen hun balans kunnen behouden terwijl zij tevens kunnen communiceren met hun dierbaren. LEA is makkelijk overal mee naartoe te nemen en gebruikers kunnen contact maken met familieleden via een videosysteem. Dit stimuleert onafhankelijkheid en vrijheid van de patiënt.

In onze steeds ouder wordende maatschappij waar zoveel mensen zorg nodig hebben, maar er niet genoeg verzorgenden zijn die dit kunnen bieden, lijken zorgrobots voor een oplossing te kunnen zorgen. Ze zijn breed inzetbaar en kunnen persoonsgerichte zorg leveren, waardoor ze kunnen bijdragen aan het behoud van iemands onafhankelijkheid en eigenwaarde.

Deze conferentie gaf ons een mooie kans om verhalen en ideeën uit te wisselen met andere health care innovators. Fijn ook om het enthousiasme en de bezieling van verpleegkundigen en andere zorgverleners te zien. Ik ben benieuwd welke innovaties op de Innovation Plaza een succes zullen zijn op de zorgmarkt. En wat maakt een innovatief idee tot een succesvol product? Ook vraag ik me af hoe het drukke zorgpersoneel besluit welke innovaties het meest geschikt zijn en ingezet zullen worden.

Volgen Marijn Voorhaar:

Researcher and Writer

I’m a researcher and project manager at true doors. While traveling around Europe and Asia, I've learned that many places can feel like home, when you're surrounded by the right people and being able to do what makes you happy. The last couple of years I’ve been working with people with dementia, in a research setting, as well as in a more informal and fun setting. Improvement in quality of life for this group is one of my main interests.