Home » Blog » Bezoek aan het congres ‘Thuis in het verpleeghuis’

Bezoek aan het congres ‘Thuis in het verpleeghuis’

Geplaatst in: Blog

Op maandag 2 juli bezocht ik het congres ‘Thuis in het verpleeghuis’ in Den Haag. Fantastisch dat de Nederlandse overheid aandacht aan dit belangrijke thema besteedt. Het congres is geïnspireerd op het programmaplan dat minister De Jonge recent introduceerde. Hij wil met dit plan de beweging naar een verdere verbetering van de verpleeghuiszorg versterken en ervoor zorgen dat er in elk verpleeghuis voldoende tijd, aandacht en persoonlijke zorg is voor de bewoners.

Wat een ruim aanbod aan interessante workshops! Het was niet eenvoudig om een keuze te maken, maar uiteindelijk heb ik mij voor drie verschillende sessies aangemeld. Tijdens de workshops hoopte ik meer te leren over wat er gebeurt wanneer bewoners met dementie hun vrijheid behouden en hun wensen en keuzes centraal blijven staan. Daarnaast was ik benieuwd naar hoe men omgaat met praktische uitdagingen op de weg naar persoonsgerichte zorg. Bezoek aan het congres ‘Thuis in het verpleeghuis’

Een vrije én veilige woonomgeving

De eerste workshop ging over vrijheid vs. veiligheid en werd gegeven door Femke de Wit van Vilans, Anne-Marie Looman van Vivent Het Andere Wonen en Katja Drost van Tante Louise Woonzorgcentrum Vissershaven. Drie enthousiaste dames met een overduidelijke passie voor persoonlijke ouderenzorg. Je ‘vrij voelen’ is een belangrijk element voor bewoners en draagt bij aan het thuisgevoel dat zij ervaren in het verpleeghuis. Maar hoe zorg je ervoor dat die vrijheid niet voor onveilige situaties zorgt, met name bij mensen met dementie? Vivent Het Andere Wonen geeft bewoners de mogelijkheid om in hun eigen wijk te blijven wonen. De kleinschalige woonprojecten bieden zorg naar behoefte op maat. Partners kunnen meeverhuizen en de bewoners houden hun eigen regie. Door toepassing van domotica hebben ze maximale bewegingsvrijheid, zonder dat dit hun veiligheid aantast. Zo kan het personeel via GPS de bewoners altijd volgen en krijgen zij een seintje wanneer een bewoner zich buiten het terrein van de zorginstelling begeeft. Zo kan het personeel de persoon met dementie weer veilig naar huis begeleiden. Ook bij verpleeghuis Tante Louise op de locatie Vissershaven kunnen bewoners met dementie gewoon naar buiten. Met behulp van domotica zijn zij altijd te traceren en kan het personeel ingrijpen wanneer dat nodig is. We kregen een film te zien waarin bewoners vertellen wat deze vrijheid voor hen betekent. Mooi om te zien hoeveel rust en ruimte het creëert voor deze mensen.

Persoonsgerichte zorg: idealen vs realiteit

Tijdens ronde twee werd het onderwerp ‘Persoonsgerichte zorg, regeldruk en regelruimte’ besproken. Hoe vind je hier een balans tussen? Deze workshop werd georganiseerd door ESHPM en Zorgbelang Zuid Holland. Het was goed om te horen dat zoveel mensen zich inzetten om het welzijn van de bewoners voorop te zetten en persoonlijke zorg te verlenen. Er werd ook gezegd dat het belangrijk is om te beseffen dat – hoeveel je een verpleeghuis omgeving kunt laten lijken op thuis – het nooit 100% kan zijn zoals ‘thuis’, toen de bewoner nog zelfstandig kon wonen. Een andere goede les uit deze workshop vond ik: “het passend anders durven doen.” Ofwel: wees niet bang om regels aan te passen, als dat leidt tot een meer persoonsgerichte aanpak in de zorg. Als voorbeeld kregen we deze casus: mag een bewoner die zich kan verslikken nooit meer appel eten (volgens het protocol), terwijl hij daar wel trek in heeft? Of zijn er manieren waarop dit toch mogelijk is, bijvoorbeeld door deze man te begeleiden bij het eten of door een appel smoothie te maken? Tijdens de discussieronde kwam wel goed naar voren dat het veranderen van regels niet altijd eenvoudig is. Sommige dingen moeten nu eenmaal gebeuren. Maar goed dat er zo actief wordt nagedacht en geëxperimenteerd met een goede balans hierin.

Wensen en keuzes van de bewoners centraal

De laatste workshop ging over het ANBO-project: Van Huis naar Thuis. De sessie werd verzorgd door de Wulverhorst, de Swinhovegroep en ANBO. Er werd een film getoond waarin zorgbestuurders en verplegend personeel op bezoek gingen bij andere locaties die zich focussen op persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving. Interessant om deze vernieuwende woonconcepten te zien en met elkaar te kunnen vergelijken. In een aantal deelnemende verpleeghuizen worden bewoners actief betrokken bij het nemen van beslissingen en nemen zij regelmatig deel aan evaluaties. Hierdoor is er ruimte voor hun emoties en mening. Dit geeft hen het gevoel gezien te worden en van waarde te zijn. Hoe belangrijk dit is voor de bewoners kwam goed naar voren in hun pure en soms emotionele reacties tijdens de evaluatiemomenten. Ook werd er met elkaar gepraat over wat er nodig is om met name jonge zorgstudenten enthousiast te maken voor een baan in de ouderenzorg. Nog altijd wordt er door hen weinig voor deze richting gekozen, vanwege het stoffige imago of juist door de zwaarte van het werken met mensen in de laatste levensfase. En dat terwijl deze doelgroep zoveel moois en bijzonders heeft te bieden.

Reflectie na afloop

Ik verliet het congres met het positieve gevoel dat persoonsgerichte zorg en een hoge kwaliteit van leven voor verpleeghuisbewoners door veel organisaties erg belangrijk gevonden wordt en dat er al veelbelovende initiatieven zijn en nog ontwikkeld worden om dit te kunnen bewerkstelligen. Anderzijds valt nog veel te verbeteren en te veranderen. Dit werd vooral duidelijk tijdens gesprekken en discussies met een aantal verpleegkundigen. Zij staan dagelijks zo dicht bij de mensen waar zij mee werken en willen allemaal het allerbeste voor hen. Daar tegenover staan het personeelstekort, tijds- en werkdruk en bezuinigingen, die er voor zorgen dat persoonsgerichte zorg en voldoende aandacht voor de bewoners niet altijd even realiseerbaar is. Het was fijn om met elkaar in gesprek te gaan, ideeën en ervaringen te delen, maar vooral om de bezieling te zien en te voelen van de aanwezigen als het gaat om de zorg voor onze ouderen. Bedankt allen die deze inspirerende dag mogelijk hebben gemaakt.
Volgen Marijn Voorhaar:

Researcher and Writer

I’m a researcher and project manager at true doors. While traveling around Europe and Asia, I've learned that many places can feel like home, when you're surrounded by the right people and being able to do what makes you happy. The last couple of years I’ve been working with people with dementia, in a research setting, as well as in a more informal and fun setting. Improvement in quality of life for this group is one of my main interests.